Od 14 hodin Radim Urbánek z regionálního muzea a Jaroslav Vintera představí historii tamní sýpky a Barbora Šedová ukáže rozpracovanou studii jejího budoucího využití. „Na závěr si budete moci sýpku prošmejdit před plánovanou opravou," slibují.