Cenu města Ústí nad Orlicí za rok 2009 obdrželi za celoživotní obětavou práci v oblasti sborového zpěvu manželé Stanislava (in memoriam) a Josef Novotní, a také profesionální záchranář Lukáš Novák za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci města na evropské i světové úrovni.

Ceny starosty města za rok 2009 byly předány Stanislavě Dvořákové (za propagaci krasobruslení a obětavou práci s dětmi a mládeží v tomto sportovním odvětví), Františku Uhlířovi ml. (za výrazný celoživotní přínos hudbě a reprezentaci města v této oblasti), Jaroslavu Svěcenému (za významné přispění k rozvoji hudebního festivalu Kocianovo Ústí) a Libuši Preclíkové (za celoživotní a obětavou práci v organizacích Českého červeného kříže).