V jednotlivcích obsadil první místo Ladislav Dostál ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk, druhé místo bral Dominik Dušek z téže školy a bronz zbyl na Adama Krátkého ze Středního odborného učiliště plynárenského v Pardubicích. Současně se hodnotilo i pořadí nejúspěšnějších škol a vítězem se stala právě škola ze Žamberka, odkud zamíří reprezentovat svůj kraj na celostátní kolo Ladislav Dostál. Podle vedoucího učitele Jindřicha Horyny umístění žáků potvrdilo vysokou úroveň jak po stránce teoretické, tak praktické, a oboustranně zodpovědný přístup k reprezentaci oboru.