I když už je přes dvacet let v důchodu, Marie Pechancová české školství stále sleduje a má na něj názor. Skromně však podotýká: „Školství sleduji, ale z televize a sdělovacích prostředků to není ono, jsem ale také v kontaktu s kolegy. Odstup od školy už je velký a jsem si toho vědoma."
Jak se dívá z nadhledu svých osmdesáti let na české školství, učitele a jejich žáky? Co přeje učitelům k jejich dnešnímu svátku? Marie Pechancová se s Orlickým deníkem podělila o své postřehy a názory. „Obsah školy se v podstatě nezměnil, školy si ho přizpůsobují podle svého. Myslím si, že se hodně změnil přístup, fenoménem je audiovizuální technika, tablety, internet. Všichni všechno sledují na těchto přístrojích. Na druhou stranu je, myslím si, trošku zanedbáváno cvičení paměti. Abychom se nad něčím mohli zamýšlet, jak se to ve školách chce, potřebujeme určité vědomosti, a ty nemůžeme stále jen hledat na internetu, taky bychom měli mít nějaké v hlavě," podotýká respektovaná kantorka.
Novým a novým návrhům týkajících se školství, jako je posunutí začátku vyučování nebo psaní či nepsaní domácích úkolů, moc nefandí. „Proč by z matematiky a češtiny žáci neměli psát úkoly? A začínat později? To se mi taky nezdá, zase by se výuka protáhla do odpoledne," kroutí hlavou a dodává: „Chápu, že je všechno v ohromném pohybu, je tu snaha hledat nové metody, jak žáky zaujmout. Pořád se hledá něco nového, pořád nejsou nějak spokojení rodiče, děti…"
Studenti se podle Marie Pechancové zásadně změnili, stejně tak postavení učitele ve společnosti: „Když jsem učila, byli úplně jiní studenti, většina se snažila učit, byli slušní. Zdá se mi, že teď jsou takoví sebevědomější, což je správně, to mladý člověk má být, ale u nich je to na úkor slušnosti a dobrého vychování. Vědí, jaká mají práva, co ve škole nesmějí dostat, ale jaké mají povinnosti, to si neuvědomují ani děti, ani rodiče, v tom se škola zhoršila. A kantor? Měl dřív větší oporu ve veřejnosti a u rodičů. Dnes rodiče spíš straní žákům. Učitel už nemá takovou váhu jako míval."
A co by svým kolegům, kteří ji zpravidla oslovují Mařenko, Marie Pechancová popřála ke Dni učitelů? „Kantorům bych popřála strašně moc trpělivosti a zdraví. A žákům bych vzkázala, aby si uvědomili, že když chodí do školy, je to jejich práce, nejen nutnost. Že to dělají pro sebe, aby získali vědomosti a mohli se uplatnit. Měli by se snažit využít to, co jim škola nabízí."