Z dotačního programu ministerstva životního prostředí obdrží 1,2 milionu korun, což činí devadesát procent uznatelných nákladů stavby. V rozpočtu města je na akci připraveno 1,5 milionu korun.

„Zahrada se stane součástí dlouhodobého enviromentálního projektu, jehož hlavním cílem je zpřístupnit dětem zahradu nejen v letním období, ale po celý kalendářní rok," uvedla starostka města Stanislava Švarcová.

Rekonstrukce části zahrady bude zahrnovat různé terénní úpravy, přibudou herní prvky, i z přírodních materiálů. Projekt počítá i s novým osázením zahrady nebo s vybudováním víceúčelového altánu s výukovou stěnou.