Škole má pomoci duální vzdělávání

„Králicko patří k nejohroženějším regionům v kraji. Shodli jsme se, že je naším společným cílem udržet obory opravář zemědělských strojů, ale i strojní mechanik v Králíkách. Je třeba navíc doplnit vzdělávací nabídku na škole o nový obor, například strojní, už vzhledem k novým investicím do lanových drah v regionu. Bude však třeba aktivnějšího přístupu zaměstnavatelů při tvorbě výukových osnov, zajištění praktické části výuky nebo podílu na stipendijním systému," shrnul hejtman Martin Netolický některé ze závěrů jednání. „Budeme intenzivně pracovat, hledat nový učební obor a navazovat spolupráci s firmami," dodala po schůzce zástupkyně ředitele školy Petra Doubravová.
Podle Netolického se v Králíkách musí stejně jako v Třemošnici vydat cestou užší spolupráce s podniky a přiblížit se modelu duálního vzdělávání známého např. v Německu nebo Rakousku. Zájem o hlubší spolupráci projevil přímo na místě i generální ředitel OMB composites EU Milan Konečný. Ten na podporu učiliště už dříve napsal: „OMB composites při svém dynamickém rozvoji potřebuje a bude dále potřebovat kvalifikované zaměstnance. Pro tuto potřebu připravujeme s vedením školy a pracovním úřadem v Králíkách re- kvalifikační kurzy. Do budou- cnosti bychom rádi otevřeli společně učební obor plastikář laminátník. Jelikož tento učební obor na trhu práce chybí. Do našeho oboru plastikář vstupuje i oblast strojírenská, jelikož u nás probíhá kompletace dílců s aplikací kovových konstrukcí na dopravní prostředky. Naše společnost ve svém strategickém plánu počítá i s výstavbou nových výrobních hal. Vzhledem k těmto skutečnostem podporujeme zachování odborné školy v Králíkách."
„V této souvislosti budou osloveni i další zaměstnavatelé, ale například i regionální agrární komora," doplnil hejtman.

Kraj bude do školy investovat

Zástupci kraje si prohlédli také celý areál školy včetně domova mládeže a prostor pro praktickou výuku. „Nemohl jsem si nevšimnout, že je škola dlouhodobě podinvestovaná. Společná pracovní skupina dostala za úkol připravit do konce března konkrétní investiční priority, které budou realizovatelné ještě v letošním roce. Díky dobrému hospodaření bychom mohli z rozpočtu kraje uvolnit částku v řádech milionů korun," objasnil hejtman a pokračoval: „Jedině dobře vybavená škola může obstát v dlouhodobějším časovém horizontu. Pracovní skupina také dostala za úkol připravit varianty řešení pro zajištění výuky v Králíkách na období minimálně pěti let," uzavřel Netolický.
Návrhy budou zohledňovat například provozní náklady, ale i aprobovanost výuky. Zástupci kraje všechny ujistili, že řešení musí garantovat dokončení studia všem stávajícím žákům v jejich oboru. Pro školní rok 2014/2015 tedy bude nabízena výuka ve stávajících akreditovaných oborech a bez jakýchkoliv změn.
Společná pracovní skupina bude osmičlenná, vytvoří ji dva zástupci ze Středního odborného učiliště opravárenského Králíky, dva zástupci zřizovatele – Pardubického kraje, dva zástupci regionu a dva zástupci ze sféry zaměstnavatelů. „Jejím členem bude i pan ředitel OMB composites EU Milan Konečný. Firma se tady dobře rozjíždí, přijímá nové zaměstnance a má problém kvalifikované lidi sehnat. Takže pan ředitel by uvítal, kdybychom firmu kvalifikovanou silou zásobovali," uzavřela Petra Doubravová.
(rz, miš)