Kdy: 19. ledna v 14.00 hodin
Kde: u pamětní desky na domě rodiny Žabkových v Žamberku-Polsku

„V tomto domě rodina Žabkova ukrývala čs. paravýpadek Barium vyslaný z Anglie v letech 1944 45. Po roce 1948 byl Rudolf Žabka ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen k dlouholetému žaláři.“ To je nápis na jedné z pamětních desek na domě rodiny Žabkových v žamberské osadě Polsko, kde se v sobotu uskuteční připomínka 74. výročí tragického konce paraskupiny Barium, která byla jednou z nejúspěšnějších paraskupin vyslaných za druhé světové války z Velké Británie. Měla tři členy velitelem byl nadporučík dělostřelectva Josef Šandera, spolu s ním v paraskupině byl radiotelegrafista četař Josef Žižka a dešifrant četař Tomáš Býček a organizoval jej zpravodajský odbor exilového ministerstva národní obrany. Jejich úkolem bylo znovunavázání spojení s domácím odbojem a předávání zpravodajských informací do Londýna.

3. října 1944 uprchli gestapu z Hradce Králové, útočiště našli v Žamberku právě u rodiny Rudolfa Žabky, který ale 16. ledna v ranních hodinách obklíčilo na třicet gestapáků. „Vzdejte se, nebo dům vypálíme,“ vyhrožovali tehdy.
Jak zaznělo na loňském vzpomínkovém aktu, kterého se účastní několik desítek lidí, hrdinství může mít řadu podob a právě právě každoroční vzpomínkový akt je způsobem, jak hrdinství paraskupiny Barium neupadne v zapomnění.