Motorizovaní návštěvníci sportovních klání nyní mohou odstavovat vozidla na ploše mezi posledními rodinnými domky a tenisovými kurty nebo na parkovišti u hřbitova.