Jak informuje ředitel muzea Richard M. Sicha, akce proběhla v tradiční spolupráci s Východočeským klubem celních veteránů a hosty ze Slovenska a Česka a za účasti starostky města Králíky J. Ponocné, starosty města Horní Jelení P. Tupce a ředitelů celních úřadů Hradec Králové a Pardubic plk. Boudy a plk. Pražáka. „Současně jsme uctili památku příslušníků Finanční stráže zavražděných v roce 1938 a připomněli si těžké okamžiky historie naší republiky. Tradiční je také ocenění dárců, dobrovolníků a mecenášů Muzea K-S 14, kteří obětovali svůj volný čas a finanční prostředky nebo přispěli svými znalostmi a odborností k fungování a výstavní činnosti muzea,“ konstatoval Richard M. Sicha, z jehož rukou převzalo ocenění sedm dárců.

Záslužnou medaili Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. Stupně si doma mohou vystavit tři ženy a čtyři muži. Za dlouholetou pomoc, dárcovství a dobrovolnictví ocenění převzali historička Lucie Votrubcová, por. Martina Kolinská, Jaroslav Šrámek, plk. Vladimír Lang, Oldřich Roušavý, kapitán ve výslužbě Václav Vlček a archivářka a průvodkyně Aneta Novotná.

„Slavnostní salvy čestné jednotky Celní služby byly důkazem, že i spolky spolupracující s dobrovolníky dokáží důstojně oslavit svátek republiky. Spolupráce s celníky je s ohledem na témata, kterým se Muzeum věnuje, již samozřejmostí,“ uvedl závěrem Richard M. Sicha.