Ocenění bude letos uděleno Ludmile Smolové za mnohaleté působení ve Středisku volného času Animo a motivaci dětí a mládeže ke studiu cizích jazyků, za aktivitu při nejrůznějších mezinárodních setkáních a příkladnou práci v Komisi pro zahraniční styky. Převezme ji také Miroslav Strnad, a to za mimořádné úspěchy a reprezentaci v rychlostní kanoistice, obětavou práci pro oddíl rychlostní kanoistiky SK Žamberk i velmi úspěšnou dráhu sportovního trenéra mládeže. Štěpán Michalovič bude oceněn za mimořádné úspěchy a příkladnou reprezentaci v atletice.
Programu bude předcházet od 17.30 vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Majera a výstava snímků z fotosoutěže „Moje oblíbené místo v Žamberku". Večer doplní vystoupení žáků ZUŠ Petra Ebena a koncert Big Bandu ZUŠ.
(tz, re)