Již druhým rokem se našeho výcviku účastnila také žákyně ze Základní školy speciální Neratov. Podařilo se ji dobře začlenit do běžného školního kolektivu, i přes její zdravotní postižení.

Letos všichni instruktoři sklízeli ovoce své práce z předešlých let. Instruktoři lyžování - studenti Letohradského soukromého gymnázia oceňovali pokrok, který malí lyžaři udělali oproti loňskému roku. Souběžně, na zimním stadionu v Žamberku, probíhal kurz bruslení, který vedly paní učitelky z naší školy. I u malých bruslařů byl pokrok patrný. Bylo jasné, že v loňském roce děti trénovaly i po skončení kurzů. A tak se dala do pohybu lavina aktivit, které jsou prospěšné nejen pro malé sportovce, ale i pro jejich rodinné příslušníky.

V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají tyto kurzy zrealizovat. Obsluze SKI areálu v Dlouhoňovicích za vstřícný přístup od zpomalování vleku až po zapůjčení lyží a rukavic, autobusové dopravě Milana Blechy, vedení LSG za uvolnění týmu lyžařských instruktorů z výuky a paní profesorce Šemberové Vávrové. Jako vždy její skupina instruktorů prokázala vysokou profesní úroveň, schopnost zaujmout všechny žáky a naučit lyžovat i děti s hendikepy. A to vše bez nároku na odměnu a na úkor svého volného času i studia.

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Písečná a ZŠ speciální Neratov