Přes dvanáct let už čeká bývalé okresní město na protipovodňová opatření, která by je ochránila před řáděním velké vody. Červencovou povodeň roku 1997 mají v živé paměti především obyvatelé městské části Kerhartice, kde se jeví situace jako nejkomplikovanější. Posun ku〜předu mělo přinést jednání u kulatého radničního stolu, k němuž starosta města Richard Pešek pozval zástupce Pardubického kraje, Povodí Labe a také osadního výboru Kerhartice.

Klíčový bude výkup čtyřiceti pozemků


Nahradí průtahy a nedorozumění heslo „viribus unitis“, tedy společnými silami? Výsledek středečního zasedání podle všech zúčastněných stran dává naději, že by protipovodňová opatření nemusela zůstat pouze na papíře. A jak se nechal slyšet Daniel Rössler, nyní už bývalý člen kerhartického osadního výboru, okrajová část Ústí by si ochranu před ne vždy klidnou Tichou Orlicí zasloužila. Už z důvodu, že podle zprávy Povodí Labe je v jejím „revíru“ čtvrtou nejrizikovější oblastí.

„Když se podívám, kde se dělají různá protipovodňová opatření, je to pro nás absurdní. V Kerharticích byla povodeň v roce 1997 opravdu silná,“ připomněl dvanáct let starou historii Rössler, jenž se setkání na ústecké radnici rovněž zúčastnil. S jeho závěry byl spokojen, což potvrdil následujícím prohlášením: „Přineslo to velmi pozitivní informace zejména ze strany Povodí Labe, týkající se realizace opatření. Udělá se maximum, čas na podání projektu je ovšem pouze do 31. března 2010, takže panuje určitý pesimismus. Je to tak padesát na padesát. K tomuto datu musíme mít minimálně smlouvy o smlouvách budoucích k dotčeným pozemkům.“

Jak vypočítal radní a zároveň jeden z Kerhartických Vladislav Fait, jenž u kulatého stolu také zasedl, město a povodí Labe se nyní budou snažit získat do svého vlastnictví přibližně čtyři desítky parcel, z nichž asi třicet leží právě v Kerharticích.

„Je pravdou, že je to časově napjaté. S každým musíme samozřejmě jednat individuálně, normálně by to zabralo tak rok, my můžeme přibližně do konce února,“ připomněl radní skutečnost, že čas není snahám o bezpečnější Tichou Orlici nakloněn. „Navíc EIA (posuzování vlivů investičních záměrů na kvalitu životního prostředí, pozn. autora) je již hotová. Vyjednávat budeme pouze o konkrétní podobě, nemůžeme někomu říct, že trasa povede jinudy. V tom případě by se musela EIA dělat znova, což by zabralo minimálně další rok. Takže je v podstatě jediný možný scénář,“ dodal dále Fait. Poukázal při tom na skutečnost, že Kerhartice řeší po přetahované o dosud nejasnou podobu vlakového koridoru, která měla přinést v budoucnu mimo jiné nový most do Kerhartic, další ošemetnou záležitost.

Povodí Labe zastupoval ve středu jeho tiskový mluvčí Václav Jirásek, jenž je ve společnosti zároveň zodpovědný za přípravu protipovodňových opatření. Ani on nepřestává podle svých slov věřit, že se Ústí nad Orlicí dočká zlepšení neuspokojivé situace. „Nemůžeme nic vzdávat, musíme se snažit opatření vyjednat a realizovat. Co se týká jednání s vlastníky pozemků, tam jsem požádal o pomoc město,“ řekl včera Deníku.
Je v případě včasného podání žádosti o dotaci na konci března příštího roku šance na její přidělení? „Na takovou otázku v tuto chvíli nedokážu odpovědět ani já, ani nikdo jiný. A to z toho důvodu, že v okamžiku podání žádosti budeme konfrontováni s přípravou ostatních akcí v celé republice,“ uzavřel Václav Jirásek.

(jp)