„Jedná se o velmi cenný soubor, a to jak z hlediska materiální hodnoty, tak především z té historické. Má minimálně středoevropský význam,“ konstatoval první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Dobu uložení pokladu datují odborníci na historické mince do poloviny třicátých let 17. století. Tehdy v zemích Koruny české zuřila třicetiletá válka. V takových dobách lidé mnohem častěji ukrývali peníze a cennosti z rozličných důvodů.

„Předběžně lze předpokládat, že šlo o peněžní hotovost, která byla v polovině třicátých let 17. století shromážděna v tehdejších Uhrách. Nepochybně byla určena k transportu na delší vzdálenost, proto se jedná výhradně o zlaté mince, stejná hodnota ve stříbře by byla asi desetkrát těžší. Mohlo se jednat o vyplacený žold nebo třeba podíl z kořisti, které bylo nutné následně ukrýt,“ vysvětlil numizmatik Východočeského muzea v Pardubicích Petr Vorel. Prověření hypotéz ovšem historikům ještě nějaký čas potrvá.

Mince jsou velmi zachovalé, v oběhu tak nebyly dlouho. Našly se v místech, kudy v minulosti vedla dnes již zaniklá cesta. Poklad obohatí sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Poprvé bude k vidění o muzejní noci v roce 2019. 

Pejskům i kočkám vybrali granule, maso, pamlsky i hračky.
Pejskům i kočkám vybrali granule, maso, pamlsky i hračky