S Martinem Langem, ředitelem firmy TEPVOS, spol. s r.o., jsme mluvili o projektu „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“, dále o fotovoltaické elektrárně a rovněž o záměru výstavby sluneční teplárny.

Pane řediteli, jak z vašeho pohledu hodnotíte uplynulý rok?
„Loňský rok hodnotím jako úspěšný. Naší společnosti se daří poskytovat kvalitní služby s dosažením minimálně nutného zisku. Za největší úspěch v loňském roce považuji vybudování fotovoltaické elektrárny, kterou jsme v prosinci připojili do sítě. V první etapě se za ni bude splácet úvěr, ale poté bude přinášet peníze. O konkrétním využití zisku pak bude rozhodovat město.“

Fotovoltaická elektrárna je postavena. Teď zvažujete výstavbu sluneční teplárny - je to pravda?
„Ano, ale jedná se zatím jen o záměr. Vše skutečně teprve zvažujeme. Sluneční teplárnu bychom chtěli postavit u fotovoltaické elektrárny. Nyní studujeme technické možnosti a začínáme hledat finanční zdroje na realizaci této investice. Myslím, že v České republice ještě teplárna, kterou chceme vybudovat, v takovém rozsahu není. V Evropě je jich jen pár.“

Jaký bude mít pro občany Ústí nad Orlicí přínos?
„Pokud se tuto akci podaří zrealizovat, výhodou pro občany, kteří budou na naše zdroje připojeni, bude stabilizace nebo snížení ceny tepla.“

Kdy by mohla být teplárna dokončena?
„Nejdříve v horizontu čtyř až pěti let. Jsme teprve na samotném začátku. Náklady na její výstavbu jsou odhadovány na čtvrt miliardy korun. Chceme hledat dotační či jiné zdroje financování.“

Dá se odhadnout, kolik domácností by na teplárnu bylo připojeno?
„Podle prvotních předpokladů by na teplárnu bylo připojeno největší sídliště v Ústí nad Orlicí, kde bydlí pět až šest tisíc obyvatel. Jedná se o sídliště Na Štěpnici.“

A teď jedna aktuální věc: díky dotaci z evropských fondů v rámci projektu „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“ plánujete rekonstruovat čistírnu odpadních vod. V jaké fázi je tento projekt?
„V letošním roce plánujeme zahájení stavebních prací jak na čistírně, tak na kanalizacích. Kromě Ústí nad Orlicí projekt zahrnuje i sousední obec Dlouhá Třebová. Realizace by měla být dokončena za dva a půl roku od jejího zahájení. V současné době připravujeme zadání pro veřejnou zakázku na financování – plánujeme bankovní úvěr ve výši šestaosmdesáti milionů. Připravujeme také podklady pro získání půjčky ze Státního fondu životního prostředí. Běží výběrové řízení na správce stavby, hodnotitelská komise bude jednat 30. března. V pátek 1. dubna bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu životní prostředí – tedy ze zdrojů Evropské unie. Předpokládaná dotace činí asi 560 milionů korun.“