"Přestože je komunikace III/3123 z Brandýsa nad Orlicí směrem na Ústí nad Orlicí silnicí třetí třídy, tak je relativně velmi vytížená nejen osobní, ale také nákladní dopravou. K tomu se zde především v letních měsících přidávají také cyklisté, kteří se vydávají na cestu údolím Tiché Orlice. Skála je v majetku města, a proto budeme jednat společně o dalším postupu tak, aby nedošlo při potenciálním dalším sesuvu k ohrožení projíždějících vozidel na naší krajské komunikaci,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím.

Jak dodal, na některých místech byly instalovány betonové zátarasy, jejichž délka se bude rozšiřovat.  

Na základě středeční odpolední komunikace se starostou Brandýsa nad Orlicí Vítem Zábranským se hejtman ve čtvrtek vydal na místo, aby se s aktuální situací blíže seznámil.

Do Králík se vrací vojensko - historická akce Cihelna.
Vesnice v plamenech a Slovenské národní povstání. Cihelna se vrací do Králík

„V tuto chvíli se jako nejdůležitější jeví odstranit potenciálně riziková ložiska, kterých je podle geologa přibližně deset. Samostatnou otázkou je pak rychlé zabezpečení komunikace ve formě zúžení do jednoho jízdního pruhu na vzdálené straně od svahu s řízením dopravy pomocí semaforů, což bychom chtěli zajistit ještě před víkendem. V době řízeného odstraňování části skály pak bude nutné komunikaci uzavřít na několik dní zcela,“ řekl hejtman Netolický.

K poslednímu většímu sesuvu tady došlo v roce 2017 na části skály, která již není majetkem města, které na svém úseku i za příspěvku kraje provádělo sanaci v letech 2004 - 2005.