Tento týden už tradičně na celém světě patří Týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Období od 18. do 25. ledna navrhl již v roce 1908 Paul Watson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla. Letos se tak akce koná po sto prvé. V České Třebové už má za sebou asi desítku opakování. Včera modlitby „trochu jinak“ začaly i tady. Faráři ve městě zastoupených církví budou v následujících dnech sloužit bohoslužby na „cizí“ půdě.

Už včera ekumenický týden modliteb zahájil Mikuláš Stehlík z církve adventistů sedmého dne na faře českobratrské církve evangelické. Dnes do modlitebny církve československé husitské zavítá děkan Miloš Kolovratník, zítra na faru římskokatolické církve Jaroslav Nečas z českobratrské církve evangelické. V pátek se křesťané sejdou v modlitebně církve bratrské, kde vystoupí husitská farářka Lidmila Kukuczková, v sobotu týden skončí u adventistů s Tomášem Pospíchalem z církve bratrské.

Tématem je jednota

„Cílem je, abychom se jako křesťané společně sešli a abychom společně ovládali sílu k překonání rozdílů, které tady historicky vznikly,“ uvádí jako hlavní smysl týdne děkan Miloš Kolovratník a pokračuje o formě setkání: „Ve Třebové se scházíme ve všech sborech a bohoslužbě předsedá vždy někdo z hostů. Máme zvykem, že se zpívají písně ze zpěvníku té které církve. Abychom se poznávali a zjišťovali, kolik toho máme společného.“

Tématem letošního společného modlitebního týdne je úryvek Ezechielova proroctví „Budou v tvé ruce jedním celkem“, vychází ze zkušeností církví v Koreji, které ve své rozdělené zemi hledají inspiraci u proroka Ezechiela, jenž žil v rozděleném národě a toužil po jednotě svého lidu. Ezechielovo proroctví se vztahuje ke dvěma kusům dřeva, jež ztvárňují na dvě království rozdělený Izrael a jež jsou nakonec spojeny v jeden. Právě témata jednoty jako božího záměru s lidem, jednoty jako božího daru a jednoty jako nového stvoření inspirovala církve v Koreji k letošnímu týdnu modliteb.


EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB

ÚTERÝ
20.1.2009 18,00 Českobratrská církev evangelická
Fara, Riegerova 283 Mikuláš Stehlík
(z Církve adventistů sedmého dne)

STŘEDA
21.1.2009 18,00 Církev československá husitská
Mlýnská 900 Miloš Kolovratník
(z Římskokatolické církve)

ČTVRTEK
22.1.2009 18,00 Římskokatolická církev
Fara, Klácelova 1 Jaroslav Nečas
(z Českobratrské církve evangelické)

PÁTEK
23.1.2009 18,00 Církev bratrská
Modlitebna, Tykačova 1183 Lidmila Kukuczková
(z Československé církve husitské)

SOBOTA
24.1.2009 18,00 Církev adventistů sedmého dne
Modlitebna, Smetanova 1450 Tomáš Pospíchal
(z Církve Bratrské)

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“