Start je od 6 do 12 hodin v Hostinci u Špičáků na koupališti, cíl tamtéž. Pěší trasy jsou dlouhé od 6 do 50 kilometrů, je možný i hvězdicový pochod z libovolného místa a cílová jízda na kolech s příchozím místem Hostinec U Špičáků a zpět. Na trasách je možné provozovat geokešing a Po stopách Jetíka. Cyklotrasy pro rodiny s dětmi měří 20 km, ostatní od 40 do 100 km.