Návštěvnost muzea roste. Za loňský rok činí 13634 návštěvníků, což je o 766 lidí víc než v roce 2015.

Kraj už loni investoval do napojení pevnostního objektu u Těchonína na elektrickou rozvodnou síť. Dalším počinem měla být výstavba provozní budovy, a když žádost o dotaci z evropských fondů nedopadla, kraj se rozhodl, že projekt zafinancuje ze svého. „Provozní budova v těsném sousedství tvrze Bouda jednoznačně odlehčí samotnému objektu tvrze," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a dodal: „V současné době jsou provozní záležitosti včetně pokladny nebo občerstvení umístěny nedaleko vchodu do objektu, což omezuje možnost využití pro expozici. V dalších etapách budeme řešit samotnou náplň jednotlivých expozic a případné úpravy interiéru."

Výstavba objektu by nebyla možná bez elektrifikace tvrze, která přišla na víc než 11 milionů korun. Předtím se Boudaři museli spoléhat na dieselové generátory, jejichž provoz byl nákladný. Vedle úspor přinesla i další pozitiva, jako snazší obsluhu nebo ekologičtější provoz. Celková investice do nového objektu má přesáhnout 30 milionů korun.

Přesun provozních záležitostí mimo samotnou tvrz v budoucnu umožní objekt rekonstruovat do původního stavu. „Provozní budovu potřebujeme jako sůl. Konečně tu bude solidní sociální zařízení jak pro návštěvníky, tak pro obsluhu tvrze," zmiňuje jednu ze slabin současného zázemí za provozovatele muzea Martin Ráboň. S novým objektem se ji podaří odbourat.

Fasáda budovy byla navržena ze dřeva a kamenů, aby do lesního prostředí zapadla.