Města Choceň a Ústí nad Orlicí, která byla součástí původního projektu, po krachu od záměru upustila. Ambiciózní projekt, který počítal se vznikem dvě stě kilometrů terénních tratí pro cyklisty, kvůli formálním nedostatkům na straně polských partnerů neprošel ani přes úvodní schvalovací proces. Nová, výrazně zeštíhlená žádost byla z dvaapadesáti přihlášených projektů vyhodnocena dokonce jako nejlepší.

Pro orlickoústeckou radnici byl neúspěch před třemi roky zklamáním. Singletracky měly vzniknout na svazích Andrlova chlumu. Město do přípravy projektu investovalo nemalé peníze. Zastupitelé pro novou žádost ruce nezvedli. Důvody, které při projednávání zazněly, platí pro nemalou část evropských dotací. Vyhlášené výzvy se mnohdy zcela míjí s potřebami samospráv. Spíše než na lesní terénní tratě by radnice uvítala prostředky na řešení cyklodopravy v ulicích města.

A není to jediné ale, které projekty, včetně aktuálně realizovaných singletracků na českotřebovském Pekláku a moravskotřebovském Pastvisku, financované prostřednictví evropských dotací mají. Získat devadesáti procentní dotaci je bezesporu velmi lákavé, desetiprocentní spoluúčast městské rozpočty patrně nijak výrazněji nezatíží. Už za několik měsíců to ale může být jinak, příjemci evropských dotací mají povinnost projekty udržovat v chodu, ale to už jen a jen za svoje.

Ilustrační foto
Uzavírka přejezdu odkloní dopravu