Z bývalého disco klubu v prostorách krytu se stala vyhledávaná alternativní scéna, která každý měsíc nabízí nejen koncerty, ale také divadelní představení, autorská čtení či výstavy. Od samého počátku spolupracuje s klubem vedoucí grafického designu orlickoústecké Střední školy uměleckoprůmyslové Bohuslav Špaček. A právě jeho autorské ilustrace jsou nyní v klubu k vidění.
„Klub zakládali lidé z umělecké skupiny Triarius, spolupracuji s nimi od úplného začátku. Jde o to, že všichni dělají dobrovolně, a díky tomu si klub drží vysokou úroveň dramaturgie i na tak malém městě. Co se týká mne, tak vytvářím každý měsíc plakát a letáky s autorskými ilustracemi, které jsou i motivem současné výstavy," bilancuje uplynulé desetiletí Modrého trpaslíka a svůj podíl na něm Bohuslav Špaček.

Ilustrace Bohuslava Špačka.
Jeho ilustrace přitom prošly výrazným vývojem. „Nejprve jsem vytvářel černobílé plošné nebo lineární kresby a vycházel jsem z finančních možností tisku. Tehdy dvě A3 lepené na plakátnici vedle sebe. Z dnešního pohledu prostě hrůza," komentuje s humorem Bohuslav Špaček a pokračuje: „Později se plakáty tiskly na ofsetu na dvě barvy a tehdy jsem s oblibou využíval černou barvu v kombinaci s jednou výraznou přímou barvou. Tady se mi otevřely možnosti využít rastru a kvality ofsetového tisku."
Další etapou ve tvorbě Bohuslava Špačka byly ručně překreslované koláže a později motivy postavené na typografii. „Ještě později se mi s přechodem z ofsetu na digitální tisk otevřely možnosti plnobarevné ilustrace. V tu dobu jsem kreslil charakterové ilustrace, kde se různě proměňovala postava trpaslíka, a tak je tomu až dodnes. V současnosti je to postavička malého semaforu," doplňuje vedoucí grafiků na „umprumce". (jp)