Nejprve zamířili na radnici, kde koledovali u vedení města. Do koledování se zapojilo tradičně přes sto dětí s doprovodem.Tříkrálovou sbírku v Ústí v neděli tradičně zakončil Tříkrálový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který přilákal několik stovek návštěvníků.