Sbírka pořádaná českou Charitou má vysoké renomé, v některých domácnostech vítají koledníky se slovy, že už na ně čekají. Tomu odpovídá i štědrost dárců, při loňské sbírce se na Orlickoústecku vybralo neuvěřitelných 2,4 milionu, na Svitavsku pak 413 tisíc.

Tříkrálová sbírka letos podpoří na Orlickoústecku tyto služby:Domácí hospicová péče
Pečovatelská služba
Rodinná centra
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Občanská poradna
Zařízení pro osoby bez přístřeší
Dar na realizaci humanitárních projektů v Indii
Více na webu uo.charita.cz

Výtěžek sbírky podporuje služby Charity v jednotlivých regionech. V okrese Ústí nad Orlicí pomůže například s financováním domácí hospicové péče nebo občanské poradny, která pomáhá lidem řešit jejich problémy, aktuálně nejčastěji dluhy. Na Svitavsku podpoří konkrétní rodiny a také přispěje k vyřešení bezbariérového přístupu u budovy ve Svitavách, kde bude nově sídlit Charitní pečovatelská služba.

Podle Ivy Markové z ústecké Oblastní charity je těžké odhadnout, kolik lidí s organizací úspěšné sbírky v okrese pomáhá. „Jsou to i celé rodiny, které jsou provázané v případě Ústí s farností nebo v Letohradu se skautem," podotýká.

Do včerejšího dne vydala Oblastní charita na Orlickoústecku 573 pokladniček. Vezmeme-li v úvahu, že tříkrálovou skupinku obvykle tvoří tři koledníci v dětském věku v doprovodu dospělého, dojdeme k závěru, že popřát štěstí, zdraví a poprosit o příspěvek pro potřebné vyrazí ve městech a obcích Orlickoústecka více než dva tisíce dobrovolníků.

Ještě než na Svitavsku vyjdou do ulic, bude jim 1. ledna v 9.30 ve farním kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách uděleno požehnání. Skupinky vždy tvoří vedoucí starší patnácti let a protože darující mají právo kontroly, musí mít při sobě koledníci průkazku, občanský průkaz a kasičku zapečetěnou příslušným úřadem. „Koledníků je ale zatím stále málo, chybí nám děti i dospělí. Vítáme každého, kdo je ochoten věnovat svůj čas dobré věci," vzkazuje koordinátorka svitavské Tříkrálové sbírky Miriam Holubcová.