Ovšem nejen problémem. Také velkým průmyslem i byznysem. Jde při tom, samozřejmě, také o životní prostředí, o kvalitu našeho života. A stojí nás to nemálo peněz.
Pět set korun na jednu hlavu

V bývalém okresním městě je stanoven poplatek za komunální odpad ve výši 500 korun ročně na hlavu. Přitom město podle informací z radnice platí ročně za likvidaci odpadu kolem 12 milionů. Vydělíme–li tuto částku počtem obyvatel, kterých je kolem 15 tisíc, dojdeme na sumu 800 korun na hlavu. „Pokud má někdo na území města rekreační obydlí, platí pět se korun za objekt. Výjimkou jsou chatky v zahrádkářských koloniích, jejichž majitelé bydlí v Ústí. Za ty se neplatí nic,“ řekla Deníku vedoucí odboru životního prostředí ústeckoorlické radnice Květa Richterová.

Městu se vrací stále víc peněz

Třídit odpad se obyvatelé bývalého okresnímho města stále učí. Ovšem nutno konstatovat, že vykazují pokrok. „Nejsme na tom až tak zle, v současné době máme přes pět desítek stanovišť, na které se dají ukládat vytříděné odpady. Situace se postupně lepší, od společnosti Eko–kom dostáváme každoročně peníze za třídění. Zatímco jsme před pár lety začínali na 200 tisících korun, teď už jsme byli na 850 tisících. Zatím nás třídění stojí kolem dvou a půl milionu. Vím ale, že jsou i místa, kterým už peníze vrácené zmíněnou firmou náklady na třídění pokryjí,“ přiblížila problematiku třídění Květa Richterová.

Velkou roli ve vztahu k třídění komunálního odpadu má výchova. Té se v Ústí věnují cílevědomě. Každoročně do všech domácností expedují zajímavý propagační materiál, který vysvětluje nutnost třídění komunálních odpadů, starosta města Richrad Pešek se objevil dokonce i na plakátech propagujících třídení, pravidelně se připravuje i „den životního prostředí“.

Úspěchy v krajské „třídící“ soutěži

S ekologickou výchovou je tomu ovšem podobně i na dalších místech regionu. Za připomínku mj. jistě stojí Den Země, který tradičně pořádájí ve Vysokém Mýtě – tomu zatím poslednímu patřilo včera centrum města. O tom, že se situace v oblasti třídění odpadů v našem regionu obrací stále lepším směrem, svědčí bezesporu také skutečnost, že si některá města i vsi vedou velmi dobře v soutěži, kterou vyhlašuje Pardubický kraj a společnost Eko–kom. V jejím posledním ročníku, jehož výsledky byly vyhlášeny před pár dny, totiž v kategorii obcí do pěti set obyvatel zvítězila nejmenší vesnička okresu – Pustina. V kategorii měst nad 5 tisíc obyvatel pak triumfoval Letohrad, na druhém místě skončil Lanškroun. A to jsou výsledky víc než povzbudivé.