Ve dnech 6. - 9. ledna 2023 se v Ústí nad Orlicí konal již 23. ročník Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Česká republika. V pátek 6. ledna se na faře uskutečnilo žehnání třem králům, kteří chodí s doprovodem po městě. Jedna ze skupinek se vydala na radnici, kde s koledou a prosbou o příspěvek navštívili vedení města. Odtud pokračovali dále po některých základních školách.

Tříkrálový koncert na podporu sbírky se následně uskutečnil v neděli 8. ledna od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde si návštěvníci mohli poslechnout Českou mši vánoční „Hej mistře!“ od Jakuba Jana Ryby, kterou zahrál orchestr pod vedením Josefa Vondráčka a zazpívali pěvecké sbory z Ústí a okolních farností.

Letos se v Ústí ovšem nekonal tradiční Tříkrálový průvod. Šermířský spolek Honorata ve spolupráci s bubenickým Spolkem Mortem v letošním roce v Ústí nad Orlicí tuto akci nerealizovali. Město doufá, že se za rok podaří navázat potřebnou spolupráci dalších měst a v roce 2024 připravit průvod opět v Ústí.