Opět nebude chybět trojice bohoslužeb v působivém prostoru lidového podkarpatského kostelíku Všech svatých v Dobříkově. Církev československá husitská zde uspořádá první velikonoční pobožnost o „Velkém pátku" v šest hodin vpodvečer. O den později dojde na „vigilie zmrtvýchvstání Páně", tedy o Bílé sobotě, a to v jedenáct hodin večer. Hod boží velikonoční zpestří bohoslužba ve dvě hodiny odpoledne. Setkání v dobříkovském kostele mívají o Vánocích i Velikonocích zcela ojedinělou atmosféru, velmi intimní a zvýrazněnou zpěvem malých i dospělých zpěváků. Krásný dřevěný podkarpatský kostelík na návsi v Dobříkově pochází z přelomu druhé a třetí třetiny 17. století z oblasti bývalé Zakarpatské Rusi (části předválečného Československa), na území České republiky se jich do současné doby dochovalo jen několik, nejbližší je k vidění v sadech na vtoku Orlice do Labe v Hradci Králové.

(jko)