Tisková zpráva Pardubického kraje

Podobných projektů bylo v České republice realizováno hned několik, například v Brně, Praze, České Lípě nebo Dvoře Králové.

„V oblasti středního školství se jedná o jedinečnou iniciativu. Umožňuje vytvořit excelentní zázemí pro žáky, díky kterému získají velmi kvalitní vzdělání v oblastech IT a kyberbezpečnosti. Žáci by si v hodinách například mohli vyzkoušet jak postupovat v případě simulovaného útoku na infrastrukturu školy. Kvalitní vybavení laboratoří by posílilo bezpečnost střední školy kvůli její vyšší schopnosti vyhodnocovat rizika a nebezpečí. Moderní podmínky by zároveň měly umožnit vzdělávat zástupce firem a státních institucí. Technická a dopravní střední škola z České Třebové v minulosti vzdělávala síťové specialisty, má proto s podobnými aktivitami velké zkušenosti. „Dopravka“ by se tak mohla stát regionálním „hubem“ pro kybernetickou bezpečnost.  K financování projektu by mělo napomoci využití Národního plánu obnovy,“ řekl hejtman Martin Netolický k plánovanému projektu.

Celkové náklady v tuto chvíli dosahují částky 28 milionů korun.