Proti jeho zvýšení ze 480 na 588 korun ostře vystoupil zastupitel Josef Kopecký (ODS). Ačkoli proti návrhu byla místní „ódéeska" a šest zastupitelů se zdrželo hlasování, patnáct kladných hlasů stačilo na prosazení změny.

Kdo počítá špatně?

„Českotřebovské ODS se bohužel nepodařilo přesvědčit zastupitele města, aby odmítli navýšení poplatku za svoz a uložení odpadů. Vnímáme to jako prohru. Mám za to, že jsme na stůl položili veškeré argumenty. Z rozpočtu na tento rok je evidentní, že výběr poplatků ve výši 480 korun na hlavu náklady spojené se svozem a uložením odpadu nejenom pokryjí, ale že nám část letos dokonce zbyde," tvrdí Josef Kopecký.
Svým kolegům předložil výpočet, z nějž podle něj plyne, že v kapitole „odpady" je letos na straně příjmů částka 8,86 milionu a na straně výdajů suma 8,67 milionu korun.
„To jsou úplně špatná čísla, vůbec nepochopil kalkulaci. Počítá hrušky s jablky. Úplně opomíjí, co všechno se do nakládání s odpady započítává," ohrazuje se proti počtům Josefa Kopeckého starosta Jaroslav Zedník a trvá si na nutnosti zvýšení poplatku: „Letos město dofinancovává nakládání s odpady částkou 4,8 milionu, a po úpravě bude město v roce 2013 doplácet do systému odpadového hospodářství 3,5 milionu korun."
S názorem Josefa Kopeckého se ztotožňuje i českotřebovský zastupitel a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, když říká: „Rozpočet zcela potvrzuje výše uvedenou vyrovnanou bilanci za náklady přímo související s odvozem a uložením komunálního odpadu. Vše ostatní jsou náklady další, které nám z velké části vznikly především vybudováním nového sběrného dvora. Osobně se ztotožňuji i s názorem kolegy Kopeckého, který věc doplnil o další úhel pohledu, ovšem podle mého názoru správný."
Nová vyhláška na druhou stranu přinese i určitá zvýhodnění. Narozené dítě už rodiče nemusejí přihlásit do jednoho měsíce, mají na to čas tři měsíce. „Zrušili jsme poplatky z pozemků s čísly popisnými, tedy pro chataře a chalupáře z České Třebové, přespolní budou platit dál," doplňuje Jaroslav Zedník. Platit nemusejí ani ti, kdo jsou více než půl roku mimo město, třeba studenti nebo osoby ve výkonu trestu.

Eko Bi jako argument?

Josef Kopecký se zastupitele pokoušel přesvědčit nejen výpočtem, ale i výsledky hospodaření městské společnosti Eko Bi. „Navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu není opodstatněné. Skládka vydělává ročně miliony korun. Vydělává je naší městské společnosti, která tak může sanovat ztráty městských sportovišť. A díky tomu město nemusí na jejich provoz přispívat. To jsou fakta!" říká Josef Kopecký a dodává: „Jsme z toho smutní, máme za to, že takto budeme od lidí vybírat víc trochu neoprávněně."
Situaci také komentuje zastupitel a vydavatel Českotřebovského zpravodaje Milan Mikolecký, když mimo jiné uvádí: „Hospodaření Eko Bi nemá s městským rozpočtem nic společného, zmiňovat se o něm v souvislosti s poplatkem na odpady je tedy jen mlžení a demagogie. Je však správné, že je aspoň někdo, kdo se snaží do hospodaření městských společností proniknout. Hospodaření městských společností je zahaleno do mlhy, veřejně není nikde prezentováno. Obecně se soudí, že máme chudé město a bohaté městské společnosti. Jenže zase na druhou stranu zajišťují pro město důležité služby. Není to tedy jednoduché." 

A jaký je váš názor? Diskutujte!