Podle požadavků radnice se zkrátily celkové délky a snížila výška protihlukových stěn. Podél železnice vyrostou bezprostředně před vjezdem do stanice směrem k ulicím Slovanská a Sadová. Po obou stranách kolejiště pak budou dále stát mezi ulicemi Tykačova a Masarykova. Posledním místem, kde bude kolejiště po obou stranách odhlučněno, bude území za takzvaným Suezem, v úseku od ulice U Stadionu po ulici U Teplárny. Ve zbývajících částech těsného okolí železnice se vybuduje plot, který kvůli zvýšení bezpečnosti zabrání vstupu do kolejiště.

„Podařilo se tak výrazným způsobem protihlukové stěny redukovat. Byli jsme ubezpečeni, že i tak budou splněny hlukové normy. Toho bude docíleno nejenom zbudováním protihlukových stěn, ale také použitím absorbérů hluku umístěných přímo v kolejišti. Zároveň jsme byli Správou železnic ujištěni, že vizuální podoba stěn bude s městem konzultována,“ uvedl starosta Zdeněk Řehák (3PK – Pro prosperující ČT).

Zelezniční nádraží v České Třebové
Správa železnic chce v roce 2024 začít s modernizací uzlu Česká Třebová

Zrušeny budou oba podchody mezi městem a Semanínskou ulicí, neboť jsou v havarijním stavu. První, který spojuje Terminál Jana Pernera s vrátnicí společnosti CZ LOKO, bude nahrazen prodloužením podchodu pro cestující vedoucím pod nástupišti v prostoru nádraží. Společně s rekonstrukcí nástupišť a jejich zastřešení to bude jediný zásah do propozic staniční budovy. Druhý zrušený podchod, jenž spojuje ulice Slovanská a Semanínská, nahradí 120 metrů dlouhá přechodová lávka. Bude vybavena výtahy umožňujícími bezbariérový přístup, osvětlením a kamerovým systémem.

Vizualizace lávky nad kolejištěm v České Třebové, která je součástí projektu chystané modernizace místního železničního uzlu.Vizualizace lávky nad kolejištěm v České Třebové, která je součástí projektu chystané modernizace místního železničního uzlu.Zdroj: Sudop Brno

Největší modernizace uzlu v síti Správy železnic

Stavba bude největší ucelenou modernizací železničního uzlu v síti Správy železnic.

Celkové náklady se odhadují na 12 miliard korun, stavět by se mělo začít v roce 2025. Nejdříve se budou modernizovat nákladové koleje, aby na ně mohl být převeden provoz během rekonstrukce kolejí určených pro osobní dopravu.

Poslední zásadní rekonstrukci podstoupil v 50. letech minulého století. Díky modernizaci se zvýší traťová rychlost, čímž se zkrátí jízdní doby vlaků, a zlepší se komfort a bezpečnost cestujících. Při modernizaci stavbaři opraví nástupiště, která budou mít bezbariérový přístup, a zastřešení, vybudují i nový informační systém.

Po úpravách železničního svršku a spodku, novém odvodnění a opravě mostních objektů se bude rekonstruovat trakční vedení. Podle schválené koncepce přechodu na jednotnou střídavou trakční soustavu 25 kV,50 Hz budou prvky trakčního vedení připraveny na změnu napětí. Vlaky nyní místem projíždějí rychlostí maximálně 60 kilometrů za hodinu, díky opravám se rychlost zvýší na 80 kilometrů v hodině. Délka nových kolejí dosáhne 25 kilometrů, počet nových výhybek čtyř stovek, rekonstruovaných železničních mostů bude 32.