Město ho vybudovalo s podporou Evropské unie za 25 milionů korun. Nový areál postavený na místě jednoho ze dvou stávající sběrných dvorů na Semanínské ulici patří k nejmodernějším v republice.
Pochlubit se může hned několika specifiky. Vstup bude umožněn pouze obyvatelům města, kteří se budou prokazovat čipem. Ten zdarma obdrží při první návštěvě dvora. Cesta k vytřídění odpadu pro ně začne u semaforu, poté budou pokračovat na váhu a dále na rampu, odkud budou třídit do šestnácti kontejnerů. Při výjezdu je čeká další vážení.
„Zjistili jsme, že kvůli benevolentnímu systému doplácíme na likvidaci odpadu každoročně 4,5 milionu korun,“ uvedl už dříve pro Deník starosta Jaroslav Zedník a vysvětlil tím, proč město dvůr otevírá jen místním obyvatelům. Zamezit by se tak mělo především ukládání stavebního materiálu. Firmy občas přenášejí svou odpovědnost za jeho ukládání na své zákazníky.
„Zpočátku tu budeme odebírat a třídit čtyřicet osm druhů odpadů, z nichž je dvacet tři nebezpečných, a další budeme vybírat na zpětný odběr. Do budoucna počítáme s rozšířením druhů odpadů k recyklaci,“ uvedl Miloslav Cink, jednatel společnosti Eko Bi, která je provozovatelem dvora. V něm lidé najdou šestnáct kontejnerů, z toho deset velkoobjemových, nádoby na nebezpečný odpad jsou umístěny v nové hale. Ukládání není zpoplatněno ani omezeno žádným limitem. „Na konci příštího roku se to vyhodnotí a uvidí se, jaká se přijmou opatření,“ doplnil Miloslav Cink.
Eko Bi v duchu trendu více třídit a recyklovat letos pořídilo 87 kontejnerů o objemu 1100 litrů na tříděný odpad. „Tím jsme o sedmnáct stanovišť navýšili počet sběrných míst na tříděný odpad ve městě, nyní jich je šedesát. S dotací Evropské unie jsme koupili nové svozové vozidlo na tříděný odpad za 4,3 milionu korun,“ dodal Cink.
Náklady na sběrný dvůr dosáhly 25 milionů korun, 90 procent uhradila dotace Evropské unie a ministerstva životního prostředí, respektive Státního fondu životního prostředí. „Co budeme dělat, až nebudou peníze z EU, to skutečně nevím,“ glosoval hejtman Radko Martínek a pogratuloval městu k další významné investici.