Mělo jít o první návštěvu nového starosty města Olawa Tomasze Frischmanna, ten však na poslední chvíli onemocněl, a proto přijela tajemnice městského úřadu Ewa Sczepanik s bývalým starostou města Francziszkem Pazdiernikem. Oba ve středu přijal starosta České Třebové Jaroslav Zedník. V průběhu jednání bilancovali dvanáctiletou spolupráci měst a konstatovali, že vzhledem k relativně malé vzdálenosti obou měst jsou partnerské vztahy v porovnání s ostatními městy nejintenzivnější.