Rekonstrukce přinese pozitiva, významným způsobem se zvýší propustnost tratě, která na hlavní trati tvoří úzké hrdlo, a k nepoznání se promění železniční stanice v Brandýse nad Orlicí. Cestující však budou vnímat i negativa, přijdou výluky a zmizí zastávka Bezpráví, na které vlaky stavěly už od konce války.

Bezpráví míří do historie

Oficiálně je už zastávka zrušená. Rozhodnutí úřadů bude vadit hlavně chatařům z tamní rekreační osady Klopoty a starousedlíkům, kteří vlaky využívali. „Tolik let to tu fungovalo, jezdí sem turisté. Směrem od Chocně do Ústí je to tak krásný kraj a teď se to celé má překopat,“ kroutila hlavou jedna z místních. Dopravní obslužnost osady má po zrušení zastávky zajišťovat autobusová doprava.

Velká železniční stavba sníží komfort cestování v tomto úseku, dotknout se má jak regionální, tak i dálkové dopravy. „Kdyby byla namísto dvaceti let slibování, plánování a 58 studií už hotová nová tunelová trať, nemusela by se kvůli tomu omezovat doprava,“ konstatoval Pavel Dvořák.

Rekonstrukce jednoho z posledních nemodernizovaných úseků prvního koridoru má stát přes tři miliardy korun. Podle Správy železnic bude financována z programu Blending Call, který je založen na kombinaci příspěvku z unijního Nástroje pro propojení Evropy a úvěru od Evropské investiční banky. „V rámci stavby dojde na téměř 10 kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Modernizace se zaměří i na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Jedná se celkem o 14 mostů a čtyři propustky, které čeká renovace různého charakteru,“ uvedla mluvčí správy Radka Pistoriusová. V blízkosti zrušené zastávky Bezpráví vznikne nová odbočka, která zvýší propustnost trati.

Brandýs bude bezbariérový

Polepší si v Brandýse nad Orlicí, stanice projde kompletní přestavbou. „Nová nástupiště se přesunou blíže ke kolejovému rozvětvení ve směru na Ústí nad Orlicí,“ uvedla mluvčí Správy železnic s tím, že jejich délka bude 220 metrů. Přístup na obě nástupiště bude bezbariérový, pod kolejištěm vznikne nový podchod. „Tato stanice dostane také nové zabezpečovací zařízení. To bude ovládané dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště Praha,“ doplnila Pistoriusová. S dokončením stavby se počítá v polovině roku 2023.