Poslední letošní zasedání městské rady se zabývalo stanoviskem k variantám případné trasy rychlostní komunikace R 35.
Podle požadavku zpracovatele dopravní studie „Prověření optimálního koridoru R 35 v úseku Zámrsk – Dětřichov u Moravské Třebové“, firmy SUDOP Praha, bylo vytvořeno 14 variant přijatelnosti na jih i na sever od Vysokého Mýta.

Neúnosný provoz

Posoudily je tři odbory vysokomýtské radnice. Město připojilo i písemné vyjádření, v němž se staví za trasu obsaženou v „Územním plánu velkého územního celku Pardubického kraje“ (schválili ho zastupitelé kraje vloni 14. prosince) a v územním plánu města, rovněž z loňského prosince.

„Žádná varianta nejde před Bučkovým kopcem, to znamená mezi vlastním městem a Bučkovým kopcem. Město stále trvá na tom, že trasa musí jít za Bučkovým kopcem, pokud by byla severní. Stavíme se za minulé stanovisko: takže jakoukoliv variantu, aby silniční doprava ´odešla´ z města. Tedy nám vyhovují varianty jižní vzhledem k územnímu plánu města,“ uvedl místostarosta František Jiraský.

Radnice odesílala včera stanovisko firmě SUDOP Praha, jež oslovila všechna sídla dotčená variantami trasy R 35. Bude záležet na tom, jaké řešení či postup dalších prací se „vyvrbí“, k jakým krokům postupně dojde. Jasné je ale jedno: každý rok odkladu začátku výstavby bude znamenat další narůstání frekvence dopravy, která je již nyní na průtahu městem doslova příšerná. A situace se stále zhoršuje.