Budova trafostanice včetně stavebního pozemku v obci Dolní Dobrouč, na území bývalých Sudet, byla ještě v roce 2009 vedena v katastru nemovitostí od roku 1940 jako vlastnictví společnosti Elektrowerke Aktiengesellschaft Berlin W 62, Kurfürstenstrasse 112. Jednalo se o říšskoněmecký subjekt, jehož vlastnická práva zanikla už v roce 1945.

V současné době budovu trafostanice ÚZSVM pronajal příslušnému rozvodnému závodu, který ji více než 60 let spravoval, udržoval a využíval k zabezpečení dodávky elektrického proudu obyvatelům příslušné části obce Horní Dobrouč. Následně bude objekt jako nepotřebný státní majetek odprodán.

(tz)