Přiblížil události

„Stojím tu před vámi již poosmé a provází mě stejná tréma jako poprvé. Je to tím, že proti mně sedí lidé, kterých si vážím za to, co ve svém životě vykonali a dokázali," projevil starosta úctu starším spoluobčanům. Přiblížil jim důležité události, které se podílejí na proměně města. Patří mezi ně postupná obnova sídliště U Dvora, nový chodník u traktorky nebo výtah ve zdravotním středisku.
„Podařilo se realizovat druhou ze dvou nejdůležitějších investic volebního obdob, kanalizaci v Kunčicích po dříve dokončeném zateplení obou budov základních škol," dodal starosta. Přítomné seznámil s prioritami pro příští rok, jimiž jsou například potřebné zateplení MŠ U Dvora, oprava několika místních komunikací a v Červené, kde příští rok slaví 500 let od první zmínky, rekonstrukce místního náměstíčka. Snad i Pardubický kraj v této části rekonstruuje silnici.

Kulturní program

Tradiční posezení zpestřilo vystoupení dětí z Mateřské školy U Dvora, recitál talentované zpěvačky Veroniky Mertové a orientální tance. Dobrou náladu navodily melodie v podání skupiny Vichr Orlických hor.
(mag)