Jejich slavnostní imatrikulace proběhla v malém sále Kulturního centra Česká Třebová. Za přítomnosti rodičů, učitelů, vedení města i dalších hostů byli uvedeni do studentského stavu chlapci a dívky osmiletého i čtyřletého studia. Imatrikulaci zorganizovalo gymnázium ve spolupráci se Spolkem Gymnázia Česká Třebová, Kulturním centrem a vedením města Česká Třebová.
Moderování celé akce se ujal zástupce ředitele Tomáš Kupka. Po přivítání všech přítomných vystoupili se svými projevy místostarostka města   Jaromíra Žáčková a ředitel školy Josef Menšík. Následovalo představování nových studentů, kteří svými podpisy do imatrikulační knihy stvrdili své přijetí mezi gymnazisty a převzali z rukou třídních profesorů Pavly Pecháčkové a Michala Jiráského pamětní listy. Předány jim byly také malé dárky. Příjemným zpestřením slavnostního odpoledne bylo vystoupení pěveckého sboru školy pod vedením  Kamily Pavlíkové.
Přejeme našim nováčkům hodně studijních úspěchů a šťastně prožitá studentská léta. Věříme, že jejich studijní starosti budou vyváženy radostnými okamžiky, které zažijí s novými kamarády na mnoha školních akcích, které pro ně naše gymnázium připravuje. DANA ŘEHOŘOVÁ