Finále se uskuteční 1. prosince v Míčovně Pražského hradu. Tomáš Sourada zvítězil mezi 1018 registrovanými v kategorii B (druhý stupeň ZŠ) a Radovan Švarc mezi 409 v kategorii C (střední školy).

„Logická olympiáda je soutěž určená pro všechny žáky a studenty," uvedl Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR. Jedním z cílů soutěže je i upozornit veřejnost, že schopnost logického a samostatného uvažování je typ nadání, které je přínosné pro celou společnost. „Pomoc s rozvojem nadání našich dětí je úkol pro celou společnost, a to nikoli jen pro školy. Investice do rozvoje nadání všech se nám všem mnohonásobně vrátí," dodal.

Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. „Nerozhodují nabiflovaná fakta, ale samostatné a logické myšlení. Tím je olympiáda unikátní. Navíc se daří najít skryté talenty. Školy nyní stále častěji umožňují účast na olympiádě všem svým žákům. Pak se ukazuje, že se i někdo 'ze zadní lavice' může dostat až do celostátního kola," dodal.

Co je to Mensa:
Mensa je nevýdělečná organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Česká pobočka existuje od roku 1991 a sdružuje nyní v České republice na 3 500 osob s IQ mezi horními dvěma procenty populace.