Spolu tak těchto celkem 21 malých a mladých „umělců" vytvořilo hudebně-literární pásmo, ve kterém zazněly skladby např. I. Jurníčkové, P. Bazaly, P. I. Čajkovského, E. Griega či C. Debussyho spolu s texty např. J. Kainara, P. Šruta, Chr. Morgensterna či J. Skácela. Koncert proběhl sice v tradičním prostředí sálu ZUŠ, ale v poněkud netradičním pojetí – tedy téměř ve tmě, jen za svitu dvou lampiček, což podtrhlo tajemnou a poetickou atmosféru slov i tónů.