Zeditovaná tisková zpráva radnice v České Třebové

Českotřebovský starosta Zdeněk Řehák a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na začátku dubna společně jednali s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem. Na programu jednání byly mimo jiné dvě konkrétní investice na území města Česká Třebová, které ŘSD aktuálně připravuje. Jmenovitě se jednalo o opravu povrchu komunikace I/14 vedoucí městem a výstavbu nového kruhového objezdu na jižním okraji města u společnosti Korado. Kompletní rekonstrukce průtahu městem Česká Třebová proběhla na silnici I/14 v roce 2018.

Uvedla to českotřebovská radnice v tiskové zprávě.

„V rámci rekonstrukce byl před šesti lety použit tichý asfalt, který se nakonec s ohledem na podloží v tomto úseku komunikace ukázal jako nevhodný. Poměrně krátce po dokončení díla se zde začaly objevovat výtluky, které především v zimním období znepříjemňují pohyb po České Třebové jejím obyvatelům i projíždějícím vozidlům. Město je v této věci v úzkém kontaktu se zástupci ŘSD, ale dokud nedošlo k otevření obaloven, mohlo v místě docházet jen k provizorním opravám studenou asfaltovou směsí,“ uvedl v souvislosti se stavem průtahu města starosta Zdeněk Řehák s tím, že na jednání s ředitelem ŘSD byla přislíbena výměna obrusné vrstvy vozovky.

Na silnici I/14 v úseku od světelné křižovatky po ČSPHM Euro Oil proběhne podle radnice oprava povrchu v rámci reklamace koncem dubna – začátkem května letošního roku. V druhém úseku od světelné křižovatky směr Dlouhá Třebová budou probíhat koordinační jednání se správci inženýrských sítí a na základě těchto jednání budou probíhat lokální opravy. Na celkovou rekonstrukci celého průtahu městem proběhne výběrové řízení na dodavatele projektových prací a následně po dokončení D35 budou probíhat stavební práce.

Dalším tématem jednání bylo plánované zbudování kruhového objezdu u společnosti Korado v místech, kde se na I/14 aktuálně nachází křižovatka s odbočkami na obce Rybník a Semanín. „Dle sdělení ŘSD je celá stavební akce připravená a zahájení prací lze očekávat v druhé polovině letošního roku, nebo na začátku stavební sezony 2025. Stavba kruhového objezdu by neměla termínově kolidovat s rekonstrukcí železničního uzlu,“ sdělil po jednání starosta Zdeněk Řehák s tím, že v souvislosti se stavbou bude nutné dořešit vedení objízdných tras směrem na obce Opatov, Rybník a Semanín.

Mohlo by vás zaujmout: Svědectví masakru v Pohodlí. Obžalovaný popsal soudu nebývalou krutost kumpána

Soud s vrahy z Pohodlí pokračuje. Jeden z nich dnes odmítl výslech | Video: Iveta Nádvorníková