Jablkem sváru bylo hlavně otočení jednosměrného provozu místo do centra směrem z centra a pruh vyhrazený pro cyklisty od křižovatky U Bubeníka po finanční úřad. Zastupitelstvo na svém pondělním mimořádném zasedání odhlasovalo variantu, která kopíruje současný stav.
Rekonstrukce ulice měla odstartovat už loni, jenže ji zabrzdily námitky proti vydanému stavebnímu povolení. Kritici poukazovali na to, že stoupací pruh pro cyklisty znesnadní zásobování i parkování, že otočení jednosměrky připraví o klienty místní živnostníky. Těm svitla naděje už v prosinci roku 2013, kdy o revokaci původního usnesení hlasovalo tehdejší zastupitelstvo, návrh však nebyl přijat. Dohady a spory kolem TGM však neustávaly, proto bylo nyní svoláno mimořádné zastupitelstvo. A že jde o ožehavé téma, bylo patrné z počtu lidí, kteří zcela zaplnili Malou scénu. Bojovnou náladu v publiku zklidnil záhy starosta Petr Hájek, když po prezentaci variant řešení oznámil, že rada města doporučuje schválit tu, která kritikům otočení jednosměrky vyhoví. „Varianta C je de facto návrat ke stávajícímu stavu, nemáme tu ani stoupací pruh pro cyklisty, ani otočený jednosměrný provoz od finančního úřadu až po Hernychovu vilu, zůstává dopravní řešení jednosměrný provoz do centra, to znamená do kopce," popsal kompromisní řešení. To je však v rozporu s názorem odborníků, ti v dopravní studii usilovali o to centrum města zklidnit a cyklistům zlepšit podmínky. „Potřeba dopravu dovnitř do města spíše ztížit a obráceně ven z města zjednodušit, to je jedna z hlavních myšlenek," vysvětlovala v Malé scéně architektka Vlasta Poláčková.Schválená varianta C2 rekonstrukce ulice T. G. Masaryka:

„Tím, že otáčíme jednosměrnou část T.G. Masaryka, v podstatě odvádíme dopravu z centra, centrum zklidňujeme a otevíráme prostor pro řešení prostoru mezi Perlou a starým náměstím. Jestliže jednosměrnou komunikaci ponecháme ve stávajícím směru, dopravu naopak přivádíme do prostoru před Perlou, a o to větší pak bude důraz na řešení celého území Perly," upozornil zastupitele architekt Martin Hájek.

S různými pocity

Zastupitelé však nakonec absolutní většinou souhlasili s doporučením rady města a dali přednost variantě C2, tedy bez cyklopruhu a otočení jednosměrného provozu. Z Malé scény tak někteří odcházeli s vítěznými pocity, pro jiné to byla prohra. Jako krok zpět bere odhlasovanou variantu i zastupitel Jiří Holubář, vadí mu, že Ústí nevyslyšelo hlas odborníků. Neprosadil svůj pozměňovací návrh, aby se při rekonstrukci ulice přece jen vyšlo vstříc cyklistům. „Chci, aby se v tomto městě pěkně žilo. Pěkně žilo znamená, že tu budou možnosti jak pro automobilisty, tak i pro chodce a cyklisty. Pakliže je možnost udělat cyklopruhy nebo cyklopiktogramy v místech, kde to jde, a na Masaryčce to prostě jde, to neříkám já, ale říkají to odborníci, je škoda, že se tím směrem město nevydá," řekl a dodal: „Mohli jsme mít hlavní tahy ve městě propojené pro bezpečnou jízdu na kole. Pozor, nebylo by to pro sportovce – cyklisty, cyklopruhy a cyklopiktogramy jsou určeny lidem, kteří jezdí na kole do práce, do školy, na kroužky, za nákupem… To prostě není něco, co by si vymýšlel Holubář a prosazoval to kvůli tomu, že má cyklosport. Je to trend, který všude funguje, a kdo víc jezdí do světa, tak si toho určitě všiml." Naopak ruku pro variantu bez vyhrazeného pruhu pro cyklisty zvedl zastupitel Jaroslav Fišer. Podle jeho slov si lidé v Ústí už užili prachu a nepořádku při stavbě železničního koridoru a kanalizace dost a teď je potřeba rychle ulici T. G. Masaryka zprovoznit. „Myslím si, že když tam úsek pro cyklisty nebude, jsme schopni to zvládnout, protože Ústí je obehnáno cyklostezkami a lidé už jsou na tu dopravu v našem městě takto zvyklí," konstatoval.

Vstříc veřejnosti

Podle ústeckého starosty schválená verze vychází vstříc veřejnosti. „V čase se dá kdykoliv, i při realizaci varianty C, vrátit k variantě A s tím, že se vymění dopravní značení," poznamenal Petr Hájek v pondělí v Malé scéně.
Během rozpravy dostali možnost se vyjádřit i lidé v publiku. Kritické připomínky, které z pléna padaly, se netýkaly jen dopravy na ulici T. G. Masaryka, ale i jiných ulic. Ústí nad Orlicí je z hlediska dopravy složité, ohnisek sváru je mnohem víc a není vyloučeno, že se za čas zase nějaké rozhoří.

Mimořádné zasedání zastupitelstva o rekonstrukci ulice T. G. Masaryka.

O opravě TGM
- Na realizaci záměru město pracovalo od konce roku 2012.
– Dopravní studie navrhla v ulici TGM otočit stávající jednosměrný provoz. Zastupitelé města se s dopravní studií seznámili na svém zasedání v červnu 2013 a doporučili ji jako závazný podklad nově pořizovaného územního plánu.
– S navrženým řešením opakovaně nesouhlasili vlastníci nemovitostí a podnikatelé, kteří mají v TGM své provozovny.
– V prosinci 2013 byl předložen tehdejší radou města návrh na revokaci původního usnesení. Nebyl schválen.
– Proti vydanému stavebnímu povolení bylo v roce 2014 podáno účelové odvolání. Stavba tak nemohla být zahájena na konci loňského léta a přesunula se na letošní rok.
– Podle varianty C2, schválené 2. března 2015, bude obousměrný provoz ukončen u nového parkoviště pod gymnáziem a dále bude pokračovat stávající jednosměrný provoz směrem do centra.