Při změně vedení je audit jistě zcela na místě, ale činy a postupná vyjádření vedení města a nového jednatele Ing. Martina Mejdra ovšem provázejí znepokojivá fakta. Navíc zde existuje napojení auditorské firmy na společnost, v jejímž vedení figuruje právě pan Ing. Mejdr.
Po změně jednatele byl v médiích anoncován tzv. personální audit. Na zářijovém zastupitelstvu ovšem zaznělo, že nešlo o personální audit, ale o audit firemních procesů. Provedla jej společnost OMT Group v zastoupení Mgr. Sílešovou. Mgr. Sílešová bydlí na stejné adrese jako Ing. Síleš. Ing. Síleš byl donedávna předsedou dozorčí rady společnosti BITUMAT CZ, a.s., jejímž předsedou představenstva je Ing. Mejdr. I když pan Mejdr radu města o této skutečnosti informoval, považujeme takovéto jednání za výrazně nevhodné. Přidělování zakázek spřízněným firmám bez výběrového řízení považujeme za nepřijatelné. Tento čin zcela koliduje s programem SNK Oušťáci, v němž je uvedeno, že budou prováděna otevřená výběrová řízení u zakázek nad 50 000 korun. Vzhledem ke kandidatuře SNK Oušťáci v soutěži Otevřeno x Zavřeno zaměřené na čistotu veřejných procesů považujeme za přinejmenším vhodné, aby bylo SNK ze soutěže vyřazeno.
Pan Ing. Mejdr dostal za úkol v mandátní smlouvě schválené na jaře roku 2011 za úkol vytvořit plán rozvoje společnosti na léta 2011 - 2014. Položili jsme na zářijovém zastupitelstvu interpelaci týkající se právě existence tohoto plánu rozvoje. Dostali jsme nepříliš uspokojivou odpověď, že žádný plán do nynějška ne-existuje. Má smysl na konci roku 2011 sestavovat rozvojový plán na tento již uplynulý rok?
Upozornili jsme také na nekonkrétnost hodnoticích kritérií práce nového jednatele v mandátní smlouvě. Když jsme se zeptali na úkoly, které nový jednatel dostal, nedostalo se nám také konkrétní odpovědi.

LUKÁŠ CHADRABA, MS ODS Ústí nad Orlicí