Prvním signálem chystaných změn bylo už loni v prosinci odvolání Martina Langa z funkce jednatele, na jaře následoval audit, jehož výsledky se promítly do nové organizační struktury společnosti.
Zásadní změnou bylo včlenění divize rekreačních služeb do divize komunálních služeb. „V praxi to znamenalo, že se snížil počet výkonných ředitelů. Každá divize má svého, v minulém období byly divize čtyři, teď jsou tři. Tím došlo i k personálním změnám, někteří zaměstnanci byli propuštěni pro nadbytečnost. Další změnou, která vyplynula z personálního auditu, bylo zrušení místa ředitele společnosti. Společnost je nyní řízena na dvou úrovních, má dva jednatele, kteří mají pod sebou tři ředitele divizí,“ vysvětlil starosta města Petr Hájek. Nový ředitel divize komunálních služeb byl vybrán na základě výběrového řízení. Bývalý ředitel společnosti Martin Lang pracuje dál v Tepvosu jako vedoucí jednoho z útvarů. „Protože po stránce pracovní a odborné je Martin Lang personou, která by měla v Tepvosu zůstat, bylo mu nabídnuto toto pracovní místo, které akceptoval. Je pověřen konkrétním úkolem, a to akcí, jež se vžila pod názvem Čistá Třebovka,“ dodal Hájek. Upraven byl i model odměňování vedoucích pracovníků, ve větší míře odráží hospodářské výsledky společnosti.
Problematikou Tepvosu se už na ústecké radnici nebude zabývat odbor životního prostředí, ale nově odbor rozvoje města.
K fungování Tepvosu mělo nové vedení města po svém příchodu na radnici řadu kritických připomínek. „Čím dál víc se přesvědčuji, že to bude běh na dlouhou trať. Spousta věcí je mezi zaměstnanci městského úřadě nebo Tepvosu zakořeněná. Už nejsem takovým optimistou, že se věci budou měnit rychle a že jednotliví zaměstnanci je budou umět rychle vstřebat a akceptovat,“ konstatoval ústecký starosta. V současné době se pracuje na nových smlouvách mezi městem a společností Tepvos, které jsou uzavírány na každou službu nebo činnost vykonávanou pro město. Ty dosavadní jsou již zastaralé a neodpovídají praxi. Otázkou, která zatím nebyla zodpovězena, je další osud dozorčí rady ve společnosti Tepvos. Názory na ni se různí. „V radě města se objevil i názor, že by měla být zrušena. Zatím zůstává ve stejném složení, v jakém byla v předcházejících letech. Dozorčí radu ´rozsekneme´ na valné hromadě v září,“ dodal Petr Hájek.