„S velikým potěšením můžeme konstatovat, že cena tepla od městské společnosti Tepvos klesá v Ústí nad Orlicí již čtyři roky po sobě," uvedl Martin Pirkl, jednatel společnosti. Cenu tepla se podle sdělení Tepvosu daří snižovat soustavnými investicemi do moderních úsporných technologií, instalací kogeneračních jednotek, ale především personální skladbou zkušeného týmu zaměstnanců, kteří své práci opravdu rozumějí. Pozitivní vliv na snížení ceny tepla má také nižší cena zemního plynu, spotřebovaného na výrobu tepla ve sledovaném období. Cena tepla se přitom v Ústí nad Orlicí snižuje navzdory současné sérii mírných zim. Teplejší zimy obvykle zvyšují cenu za jednotku tepla – v menším prodaném množství je nutné „rozpustit" fixní náklady.
„Město Ústí nad Orlicí jako jediný vlastník společnosti Tepvos pozitivně hodnotí úspory a snížení ceny tepla pro obyvatele. V dnešní době je každá taková úspora vítána a víme, že městská společnost má úspory jako jednu z priorit," ohodnotil snížení ceny, místostarosta města Matouš Pořický.
Obyvatelé města Ústí nad Orlicí tak zaplatí výrazně nižší částku za topení a ohřev teplé vody.

(tz)