„Na vysokomýtském gymnáziu necháme udělat opatření k úsporám energie, protože se však jedná o památkový objekt, nedojde k zateplení fasády, ale k repasi všech dveří a některých oken, zbývající okna budou vyměněna,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický s tím, že zateplená bude podlaha a stěny půdy a také strop nad posledním podlažím.

V projektu jsou zahrnuty také drobné opravy střechy, včetně říms a dalšího. Kraj navíc počítá s opravou fasády celého objektu včetně nového nátěru.

„Součástí zakázky je také zajištění chlazení vzduchu v počítačové učebně v podkroví gymnázia a rekonstrukce zdroje tepla v jednom z objektů. Určitě tak dojde k výraznému zlepšení pracovního prostředí pro studenty i učitele,“ doplnil radní pro školství Bohumil Bernášek, který dodal, že rekonstrukce centrální kotelny byla řešena již v předchozí etapě.

Celý projekt by měl dle předpokladů vyjít na více než 27 milionů korun a bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Škola také v září dokončí výstavbu laboratoře fyziky, dílny a prezentační místnosti.