Investorovi, tenisovému klubu TOSK, se podařilo na tuto akci získat dotaci z ministerstva školství. Zbytek nákladů uhradil vlastník tenisového areálu, město Žamberk. Během prací došlo k sanaci a vyztužení původní nosné konstrukce z lepených vazníků, ke kompletní změně podkladu i finální podoby hrací plochy i ke změně systému vytápění.