Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou láká na různorodé sbírky. K těm pozoruhodným jistě patří i Památník Karla Plachetky. Najdete ho v bývalých kasárnách a obdivovat tady můžete ornitologickou sbírku dermoplastických preparátů, téměř 700 exponátů ve více než 250 druzích mapuje celoživotní dílo Karla Plachetky.

První kameny zmizelých byly v Rychnově nad Kněžnou odhaleny loni v dubnu.
Tragické osudy vyryté v mosazi. Další kameny zmizelých odhalí v Rychnově

Převážnou většinu z nich preparoval a pečlivě dokumentoval právě sám Karel Plachetka. Prohlédnout si tu můžete i ty druhy ptactva, které se na území dnešních Orlických hor a Podorlicka už nevyskytují a jsou považovány za vymizelé, jako například tetřívek obecný, tetřev hlušec, jeřábek lesní, mandelík hajní nebo sova pálená.

Otevřeno je celoročně od pondělí do pátku od 9 do 14 hodin.