Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) sděluje:


V souvislosti s připravovanou stavbou „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ se v poslední době začaly objevovat ničím nepodložené informace, že v rámci projektu bude i při zachování původní nádražní budovy postavena nová plnohodnotná výpravní budova s vysokými pořizovacími náklady. Skutečností však je, že zadáním investora, Správy železniční dopravní cesty, je spíše opačný stav, který by měl v rámci probíhajícího projednání vyústit ve funkčně a zejména ekonomicky zdůvodnitelné úsporné řešení.

Původní řešení rekonstrukce Žst. Ústí nad Orlicí, které uvažovalo s odstraněním dosavadní výpravní budovy, bylo řádně veřejnoprávně projednáno a opatřeno právoplatným územním rozhodnutím. Následné aktivity, zejména Občanského sdružení „Nádraží nedáme“ a vyhlášení objektu Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou, které však dosud nenabylo právní moci, vedlo investora připravované stavby, po schválení Ministerstvem dopravy ČR, k úpravě projektu s možností zachování původního objektu.

close zoom_in Existuje obecná shoda na nezbytnosti odstranění atypického úrovňového křížení železnice a pozemní komunikace spojující centrum města Ústí nad Orlicí s městskou částí Kerhartice a jediného přístupu ke stávající budově. Proto dochází v návrhu k zásadní změně přístupu cestujících do areálu železniční stanice, a to z nového přednádražního prostoru, umístěného jižně od kolejiště. Tento přednádraží prostor, který má mnohem větší potenciál pro zastávku Bus MHD a rozvoj systému P+R, je pohodlně a bezproblémově navázán na nově zřizovanou cestu pro pěší a cyklisty a přeloženou místní komunikaci. Samotný přístup k nově zřizovaným nástupištím a rovněž k původní budově je z tohoto prostoru řešen důsledně bezbariérovým podchodem pod kolejištěm.

Zachováním objektu původní budovy se vytvořila pro jejího vlastníka a současně dopravce ČD a.s. možnost pro její další využívání ve prospěch cestující veřejnosti. Je však nezpochybnitelnou skutečností, že pro část cestujících, převážně ve směru na Českou Třebovou, by byla docházka k opatření jízdenky v dosavadní budově prodloužením dochozí vzdálenosti. Z tohoto důvodu je zvažováno v přednádražním prostoru řešení vstupního objektu s umístěním informačního systému, včetně minimalizovaného prostoru pro základní odbavení cestujících, jehož zajištění vyplývá z povinností provozovatele dráhy. Tento návrh řešení je požadován zejména samosprávou města Ústí nad Orlicí a je podepřen názorem ČD a.s., které o další provozování dosavadní výpravní budovy nemají dosud zájem.

Představou investora, se kterou jde SŽDC do projednání, je však nalezení funkčně a nejen v dnešní době především ekonomicky rozumného řešení a nerealizovat žádný nový objekt, který by svým určením mohl případně suplovat činnosti dopravce v současné výpravní budově. Za tímto účelem probíhají v rámci přepracování projektové dokumentace další jednání s městem Ústí nad Orlicí a společností České dráhy. Výjimkou by měl být pouze samostatný, veřejnosti nepřístupný a před vstupem nepovolaných osob chráněný technologický objekt pro nové zabezpečovací zařízení s trafostanicí, který je ve smyslu právoplatného územního rozhodnutí řešen rekonstrukcí již nevhodné komerční a skladové budovy.


Ing. Miroslav Konečný, náměstek GŘ SŽDC

Zájem ministra Bárty o ústecké nádraží je oprávněný

Bohužel se stalo to, čeho jsme se všichni obávali. V rámci rozpočtových škrtů přišla řada i na projekt přestavby železničního uzlu v Ústí nad Orlicí. Ministr dopravy Vít Bárta (VV) nařídil investorské Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) významné seškrtání plánovaných výdajů. Naše občanské sdružení i SŽDC má nyní za úkol přesvědčit ministerstvo dopravy, aby ze zastavených projektů vyjmulo náš ústecký.

close zoom_in Pakliže se nám to podaří, nebude to zadarmo. Za oběť padne úvaha o stavbě druhé výpravní budovy, jejíž existence je vzhledem k rozpočtovým možnostem neobhajitelná. Za své krátké působení však ministr Bárta ke Staré dámě vyslal pozitivní signál. Při cestě vlakem z Prahy do Ostravy, která se uskutečnila minulý pátek, byl bývalým ministrem dopravy Gustávem Slamečkou přesvědčován, že by bylo nejlepší budovu zbourat, ale že je tu skupina lidí, která chce budovu zachránit a žádá její opravu.

Podle ČTK Bárta odpověděl, že je to oprávněné a že je nádherná. Pakliže se nám podaří termín zahájení prací uhájit, i tak bude výsledný projekt pro zdejší občany nepříliš příjemný – na nádraží to z města budou mít dál, než je tomu dosud. Důvodem je požadavek ústeckého městského úřadu vybudovat nové dopravní spojení k nádraží, které by lépe propojilo Kerhartice se zbytkem města.

Devět set obyvatel Kerhartic bude mít lepší spojení s městem, ale díky tomu bude mít čtrnáct tisíc lidí delší cestu k nádraží. Buďme tedy alespoň rádi, že se se stavbou plánované estakády za sto milionů korun i nadále počítá a odložme úvahy o dvou výpravních budovách v době, kdy státní kasa má příslovečně jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou.

Martin J. Kadrman, předseda Nádraží nedáme!, o.s.