V první části každý ročník absolvoval přednášku, jejímž obsahem bylo vysvětlení významu zdravého životního stylu, využití internetu pro pohybovou aktivitu, využití internetu ke zdravému životnímu stylu. Po registraci na portálu, seznámení s možnostmi zadávání dat a vyhodnocení dat včetně grafů jsme se seznámili s monitorovacím zařízením pro pohybovou aktivitu. Žákům 8. ročníku byly krokoměry zapůjčeny v době přednášky pro 9. ročník, a tak místo odpočinku po obědě následoval běh či chůze po školním hřišti a v okolí školy. Některým se podařilo ujít či uběhat přes 5000 kroků. Po skončení přednášky pro 9. ročník jsme se společně odebrali do tělocvičny, kde po vyhodnocení krokování 8. ročníku následovalo vynulování, nastavení naší hmotnosti a přepočtu kroků na km a začalo měření. Přes jednu hodinu jsme hráli různé druhy honiček v jednotlivcích, dvojicích i trojicích. Vždy po skončení honičky následovala rekapitulace zjištění, kdo nebyl chycen popř. nejméně chycen. Na závěr byla společná hra na vojáky a důstojníky. Po ukončení her jsme zjišťovali, kdo z nás se nejvíce hýbal měl nejvíce kroků.Po vyplnění krátkého dotazníku jsme všichni odcházeli spokojeni domů s tím, že některé druhy honiček si zahrajeme v hodinách tělesné výchovy. Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Damníkov