„V pondělí bylo městu oficiálně oznámeno provedení instalace nového zařízení pro zesílení televizního signálu multiplex 1 – ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24. Ze strany města byla provedena praktická kontrola, ještě téhož dne, a to na osmi bodech ve městě. Signál byl všude kvalitní," uvedl místostarosta Dobromil Keprt. Kontrola proběhla například u Korada, u Domova důchodců nebo u čističky na Lhotce. „Tento signál je však nutné chytat na venkovní anténu nasměrovanou na Jelenici, ulice Na Výšině, Česká Třebová," dodal místostarosta.