„V posledních  patnácti letech přibyl maturitní obor Geodezie a katastr nemovitostí. Jsme jedinou střední školou v celých východních Čechách, kde je možné tento obor kvalifikovaně vystudovat. Absolventi oboru geodezie pak mohou pracovat na katastru nemovitostí nebo si založit geodetické firmy," uvedl Jiří Vaško, výchovný a kariérní poradce školy.

I když má letohradská škola velkou tradici a dobré výsledky, v posledních letech začal  klesat zájem o technické vzdělávání. Je to způsobeno poklesem populace, protože v současnosti vychází zhruba o třetinu méně žáků ze základních škol než dříve. Mnozí z nich pak volí studium humanitních oborů nebo oborů, které nejsou příliš perspektivní, ale jejich vystudování je snadné. „My se domníváme, že vystudování technických škol není nijak náročné a že ho zvládne každý student, který má alespoň průměrné znalosti na základní škole. Proto jsme se rozhodli od roku 2012 pořádat takzvané Technické hry, abychom žákům osmých tříd ukázali, že studium technických oborů může být zajímavé, poutavé, tvůrčí… Aby se zbytečně přestali technických oborů bát. Po prvních třech ročnících se zdá, že se nám to částečně daří. Z účastníků, kteří navštívili během tří let Technické hry, vždy zhruba dvacet procent tvoří žáky prvních ročníků na naší škole," dodal Jiří Vaško.

Letos se Technické hry konaly od 10. do 12. června, zúčastnilo se jich 185 žáků z dvaceti čtyř škol okresu Ústí nad Orlicí. Odehrávaly se na obou pracovištích školy. „Žáci absolvovali celou řadu zajímavých praktických činností. V prostorách průmyslovky to byly třeba základy projektování, vytvoření 3D fotografií, zajímavé experimenty z oblasti fyziky, například vrhání zátěže z malých katapultů. V prostorách učiliště bylo hlavním cílem vyrobit si a oživit dřevěného blikajícího panáčka. Dva současní žáci SOU účastníkům her předvedli  své výrobky, vznášedlo a automobily, které si sami vytvořili ze stavebnice. Žáci základních škol se na SOU seznámili se základy strojírenské výroby a elektrovýroby a prošli si celý areál," popsal pedagog další program. Podle jeho názoru Technické hry mohou žákům osmých tříd ukázat, jakou si zvolit budoucnost, a přesvědčit rodiče, které obory v současnosti společnost potřebuje a mají perspektivu.

Střední průmyslová škola má na svých webových stránkách umístěno několik krátkých filmů, které přibližují studium učebních i maturitních oborů ve škole. „Byli bychom rádi, kdyby se s nimi žáci i jejich rodiče seznámili a rádi bychom je přivítali na dnech otevřených dveří, které začínají v říjnu 2014 a pokračují až do ledna roku 2015," podotkl Jiří Vaško. Vysokou úroveň žáků školy vyzdvihují i manažeři některých strojírenských a elektrotechnických firem v regionu. Firmy dokonce nabízejí i podnikové stipendium pro šikovné učně. Podpora může činit až dva tisíce korun měsíčně. Zároveň nabízejí i uzavření smluv, které by učňům v budoucnu garantovaly trvalé zaměstnání.

Škola nepořádá jen Technické hry, ale i celou řadu exkurzí na odborná pracoviště a také přednášky odborníků. Usiluje také o modernizaci výuky. Zejména obor geodezie a katastr nemovitostí používá přístroje, které jsou špičkové úrovně. Proto byla také škola pověřena pořádáním tzv. geodetického pětiboje, mezinárodní soutěže se v dubnu zúčastnilo devětadvacet týmů ze sedmnácti středních škol z České republiky, Slovenska a Maďarska.  (daf)