Dosud ho spravovala místní vyšší odborná škola a střední odborná škola stavební, sama celý prostor ke své činnosti nepotřebuje. Naproti tomu škola sídlí v Komenského ulici v budově patřící městu, takže město se rozhodlo tento objekt a pozemek poskytnout bezúplatným převodem Pardubickému kraji.
„V areálu je tělocvična, využívá ji dvanáct subjektů: oddílů, klubů a škol. Jsme rádi, že tělocvičnu máme, že ji zachováme. Město přezkoumalo nejprve nájemní smlouvy a provedlo počátkem roku revizi elektrických sítí. Provoz v tělocvičně pokračuje  zatím bez omezení, i když se do ní prakticky nikdy více neinvestovalo. Bude se muset opravit“ vysvětlil stav místostarosta města František Jiraský. „Počítáme s náklady na opravu a údržbu celého prostoru, protože záměrem je přemístit sem technické služby, možná na jaře příštího roku. V havarijním stavu jsou třeba okna a vytápění. Letos počítáme, že z rozpočtu dáme dva miliony korun. A s areálem v Čapkovské ulici zatím nevíme, co bude, až z něho technické služby odejdou. Prostor je nedaleko od centra, hodil by se pro menší podnikání,“ dodal místostarosta. (jko)